Blog Archives

Te haerenga tuatahi ki Tongaporutu: an exhibition

Comments Off on Te haerenga tuatahi ki Tongaporutu: an exhibition

15/07/2019 · 10:00 pm

Visualis | Toikupu

Comments Off on Visualis | Toikupu

15/02/2019 · 4:05 pm

Tika Tonu a Tu ki a Koe: A Poetry Reading

TikaTonu 12 Aug 16 - Poetry Reading

Comments Off on Tika Tonu a Tu ki a Koe: A Poetry Reading

26/07/2016 · 1:01 pm

Coding

image

Comments Off on Coding

22/10/2015 · 10:59 pm

The Human Condition: a poetry reading

Poster2

Comments Off on The Human Condition: a poetry reading

09/06/2015 · 9:23 pm

Composit & Print

you render me composit and print

Comments Off on Composit & Print

02/04/2014 · 4:13 pm

Litany Reading

Litany PRINT 2-1

Comments Off on Litany Reading

13/03/2014 · 9:22 pm

Printing Bookplates

printing bookplates

Comments Off on Printing Bookplates

07/02/2014 · 10:28 pm

The Southern Oscillation

The Southern Oscillation SMALL

Comments Off on The Southern Oscillation

09/01/2014 · 10:00 pm

verbal diarrhoea

Comments Off on

06/10/2013 · 6:09 pm